Topwatch


nl en de  


Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button

oops
Automatisch doorbladeren
Button Button Button Button Button
feedback
OK
  Repeat Jump
testen & trainen sportspecifiek 
Reactivity Jump, (kaatssprong)
Het specifiek bepalen van de repetent
plyometrische kracht in de plantair flexoren,
op basis van de gemaakte contacttijden,
spronghoogten, frequentie en berekende RSIndex.

ErgoJump
Rebound Jump (RJ),
Bepaal de algemene repetent plyometrische
kracht op basis van de geregistreerde
conttacttijden, spronghoogten, tijd en
berekende RSIndex.
   
     Rep-Jumps in het Topjump-system is een zeer krachtige functie.
    Door middel van audiovisuele interactieve feedback krijgen sporter,
    fysiotherapeut of trainer, direct inzicht in kwaliteit en kwantiteit
    van de uitgevoerde repetition jump. De instelbare matrix geeft inzicht
    of de beoogde doelen gehaald zijn. Sporters ontwikkelen op deze wijze
    snel en efficient een controleerbaar spronggevoel.
Information Reactive Strength
Reactive Strength Index